We gaan hard op weg naar de verhuizing!!!
Nog een paar weken en dan stappen we met z'n allen in aan de J.F.Kennedylaan.
Zo langzamerhand worden de magazijnen en kasten leger, vult de school zich met dozen en worden er containers met afval afgevoerd...
We hebben er zin in!!Let op: informatie van de groepen 1 t/m 4 staat op de site van de Willem van Oranjeschool; informatie   over de groepen 5 t/m 8  staat op de website van de Rehobothschool


De School met de Bijbel is gevestigd op twee locaties:
De onderbouw is gevestigd op de locatie Willem van Oranjeschool en de groepen 5 t/8 zijn  gehuisvest op de locatie Rehobothschool.

Telefoonnummer Willem van Oranjeschool: 033-2861276
Telefoonnummer Rehobothschool: 033-2862983

De "Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg", waaronder onze school valt, heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, samengevat in de drie formulieren van Enigheid. Van ouders verwachten we dat ze met de identiteit van de school instemmen en de grondslag onderschrijven. Als leerkrachten hebben we bewust gekozen voor het christelijk basisonderwijs, omdat wij het belangrijk vinden de boodschap van de Bijbel uit te dragen op school.

Informatie over de school:
Marianne Meerveld (directeur)
of kijk onder het kopje: schoolgids