Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


koningsspelletjes   25-04-2016

De kleuters hebben genoten van de spelletjes voor de koningsspelen!
Kijk in het fotoalbum!!


nieuwsbrief 14   07-04-2016

Klik hier om onze laatste nieuwsbrief te lezen


nieuwsbrief 13   21-03-2016

klik hier om nieuwsbrief 13 te lezen


nieuwsbrief 12   03-03-2016

klik hier voor nieuwsbrief 12
en voor de bijlage over Wonderlijk Gemaakt


nieuwsbrief 11   11-02-2016

klik hier om onze laatste nieuwsbrief te lezen


nieuwsbrief 10   28-01-2016

Klik hier om onze laatste nieuwsbrief te lezen


nieuwsbrief 9   14-01-2016

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te bekijken
En hier voor de bijlage over zelfverdediging
En hier voor de bijlage over de open dag


nieuwe ontwikkelingen bouw   13-01-2016

Er zijn foto's en nieuwe ontwikkelingen toegevoegd aan de informatie over de bouw. Klik hierboven op de slider en u komt er!


Kerstfeest Kleuters 2015   17-12-2015

Met de ouders en kinderen van de Olifanten-, Leeuwen- en Giraffengroep vierden we het Kerstfeest.
Kijk in het fotoalbum om mee te genieten met 100 foto's!!
Zie de mail voor inloggegevens!


nieuwsbrief 7   05-12-2015

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te bekijken.


nieuwe foto's   05-12-2015

We hebben een enorme hoop foto's van ons sinterklaasfeest! Ga er lekker voor zitten en geniet met ons mee!
Zie de mail voor de inloggegevens!


nieuwsbrief 6   12-11-2015

klik hier voor onze laatste nieuwsbrief


Erik Eekhoorn   12-11-2015

Groep 3 ging op 12 november Erik Eekhoorn terug brengen naar het Zeisterbos. Kijk in het fotoalbum voor de foto's!
Zie de mail voor de inloggegevens!


FOUT PARNASSYS KPN   03-11-2015

BERICHTEN UIT PARNASSYS KOMEN NIET AAN BIJ KPN-GEBRUIKERS. KPN WERKT ERAAN OM HET ZO SPOEDIG MOGELIJK TE VERHELPEN. GEEF BELANGRIJKE BERICHTEN EVEN DOOR AAN KPN-GEBRUIKERS ALSTUBLIEFT!
 


nieuwsbrief 6   30-10-2015

klik hier voor nieuwsbrief 6 van 2015/2016


nieuwsbrief 5   30-10-2015

klik hier voor nieuwsbrief 5 van 2015/2016


Nieuwsbrief 4   15-10-2015

klik hier om de laatstverzonden nieuwsbrief te lezen


nieuws over de bouw!   12-10-2015

lees het laatste nieuws over de bouw


Nieuwsbrief 3   05-10-2015

Klik hier om onze laatste nieuwsbrief te lezen.


Nieuwsbrief nr. 2   17-09-2015

Klik hier om onze tweede nieuwsbrief van dit schooljaar te lezen.


KPN fout mail Parnassys   25-08-2015

Ouders met een KPN gerelateerd e-mailadres ontvangen op dit moment geen mails vanuit Parnassys. KPN werkt op dit moment aan deze fout. We verwachten dat zij dat binnen enkele dagen hebben opgelost. Op dit moment geven wij berichtgeving op papier mee aan de kinderen.


Bestuursverslag 2014   16-06-2015

 Klik hier om het Bestuursverslag van 2014 te lezen.


Bouwplannen   12-06-2015

De tekening die gemaakt is door Arcom, werd positief ontvangen op de informatieavond die donderdag jl. gehouden werd. Door hier te klikken, kunt u alvast bladeren door het ontwerp.


Nieuwsbrief nr. 17   06-06-2015

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.


Neuwsbrief nr. 15   29-04-2015

Klik hier om nieuwsbrief nr. 15 te lezen.
Nieuwsbrief nr. 14   20-04-2015

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te lezen.


Nieuwsbrief nr. 10   09-02-2015

Klik hier om onze tiende nieuwsbrief te lezen.


Open dag 3 februari   16-01-2015

U bent welkom op beide locaties van 13.30 – 16.30 uur.
Van 18.30 – 20.00 uur bent u welkom op de locatie Willem van Oranjeschool.
Om 14.30 uur en om 19.00 uur zal onze directeur u  op de locatie Willem van Oranjeschool welkom heten. Hij vertelt dan over het onderwijs op onze school, over de identiteit en de kwaliteit, over OOM TOM en de nieuwbouwplannen. Tevens zal er een presentatie zijn over de nieuwbouwplannen.
’s Middags zijn zowel de locatie Rehobothschool als de locatie Willem van Oranjeschool in bedrijf en kunt u onze kinderen bezig zien.
 ’s Avonds kunt alleen de locatie Willem van Oranjeschool bekijken en geven onze collega’s u een rondleiding door de school.
Ook collega’s van het Expertise Centrum Uniek zijn deze dag op de locatie Willem van Oranjeschool aanwezig om u het een en ander te vertellen over de extra zorg die er op school geboden wordt aan kinderen die dit nodig hebben.
 


Foto's Kerstfeest toegevoegd!   19-12-2014

De foto's van het kleuterkerstfeest en het Kerstfeest van groep 3 staan op de website.


Nieuwsbrief nr. 6   27-11-2014

Klik hier om onze zesde nieuwsbrief te lezen.


Nieuwsbrief nr. 3   14-10-2014

Klik hier om onze derde nieuwsbrief van dit schooljaar te lezen.


Nieuwsbrief nr 2   03-10-2014

Klik hier om nieuwsbrief nr. 2 te lezen.


Foto's Paardenkamp groep 3 toegevoegd!   03-10-2014

Vandaag zijn hebben we, in het kader van Dierendag, met groep 3 De Paardenkamp in Soest bezocht. Op de foto's kunt u zien dat we een stralende, leerzame ochtend hebben gehad!


Start schooljaar!   29-08-2014

Op D.V. maandag 1 september a.s. gaan de deuren van de school weer open. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee in de hal, nadat u uw kind in de klas heeft gebracht. Op dinsdagavond 2 september om 18.30 uur willen we met elkaar (ouders, kinderen en leerkrachten) het schooljaar openen in Eben-Haëzer. Van harte aanbevolen!


Zomervakantie!   22-07-2014

Op D.V. 1 september 2014 gaan de schooldeuren weer open.... We wensen u en jullie een heel fijne vakantie!


verslag informatieavond huisvesting   15-07-2014

Onder de tab school/Raad van Toezicht kunt u het verslag van de informatieavond lezen.
Open dag 6 februari   04-02-2014

Op D.V. donderdag 6 februari a.s. bent u van harte welkom op onze open dag. Iedereen kan die dag even binnen komen wandelen en een kijkje nemen. De deuren van de lokalen staan ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur  open en u kunt ook ’s avonds van 18.30 tot 19.30 uur een gesprek aangaan met de leerkrachten, de directie en andere betrokkenen.
 
We willen deze dag graag laten zien wat we doen en laten horen wie we zijn. We staan voor kwalitatief goed onderwijs (OOM TOM, Onderwijs Op Maat en Team Op Maat) en als Scholen met de Bijbel gaan we voor de normen en waarden die passen bij onze identiteit..
 
Het betekent dat we onze leerlingen zelfstandigheid bijbrengen, waar mogelijk samen laten werken en differentiëren in het leren en werken. We bieden naast het ‘gewone’ onderwijs ook zorg op maat, dat betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de ‘zorgleerlingen’ en afstemmen op de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Op beide scholen wordt gewerkt met handelingsplannen ten behoeve van het onderwijs aan onze zorgleerlingen. In het leerling-volg-systeem worden de resultaten verwerkt, waardoor we goed zicht houden op de ontwikkelingen van de leerlingen, de groepen en de school.
Naast de groepsleerkracht hebben de intern begeleider, remedial teacher en eventueel ambulant begeleider de zorg voor de juiste afstemming van het onderwijs. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie en de optimalisatie van het onderwijs aan de kinderen die ‘iets’ meer nodig hebben of kunnen. Op de Rehobothschool en de Willem van Oranjeschool worden de ‘zorgleerlingen’ individueel begeleid en is er een zorgklas, ‘de doorzetters’. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen zijn wij dit cursusjaar gestart met topklas ‘de smarties’.  Verder is in de groepen ook extra materiaal aanwezig, zodat ook ander meer getalenteerde kinderen genoeg uitdaging hebben.
 
Naast het ‘gewone’ werk; lezen, rekenen en taal willen we de kinderen graag ook hun creatieve en technische talenten laten ontwikkelen tijdens onze crea middagen en techniek-uren. Zo zijn we bezig met hoofd, hart en handen.
           
De onderwijsontwikkelingen staan nooit stil’, aldus de bovenschools directeur W.A.J. Jansen, ‘en daar willen we dan ook graag over meedenken en waar mogelijk aan meedoen. Ik denk dan aan de lessen Engels die we in 2011 op beide scholen in alle groepen in een leerlijn hebben uitgezet. Ook denk ik aan het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en het verder ontwikkelen van de kwaliteitszorg.
 
In een open communicatie met Raad van Toezicht, medezeggenschapsraad en ouderraad maken we ons sterk voor het onderwijs op onze scholen. Samen met veel betrokken ouders maken we het onderwijs en zorgen we voor de opvoeding van onze kinderen. We zorgen voor gezellige samenbindende activiteiten. Zo willen we als school een gemeenschap vormen.
 
Op de Open Dag op donderdag 6 februari kunt het komen ‘proeven’. Van harte uitgenodigd!’.
 


groep 4b en 5 bijgewerkt   05-06-2013

De pagina's van groep 4b en 5 zijn bijgewerkt


Foto's van kleutervierdaagse toegevoegd   05-06-2013

Op de intranet-site staan de foto's van de intocht van de kleuteravondvierdaagse


Foto's project toegevoegd   25-05-2013

Op de website zijn foto's van het project geplaatst


Schoolreis groep 3 t/m 7   25-05-2013

 Op het gedeelte voor de ouders van de school kunt u de foto's bekijken  van het schoolreisje.
Inloggegevens vergeten? Mail naar pharing@pcbwillemvanoranje.nl


Paasviering 2013   29-03-2013

Donderdag 28 maart hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd in de kerk. Veel ouders, opa's en oma's waren hier bij aanwezig.
De foto's staan op het beveiligde gedeelte. Uitreiking Typediploma   11-03-2013

Kinderen van groep 7 en 8 hebben onlangs het typediploma gekregen
De foto's staan op de fotosite ( eerst inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord)
Voorleeswedstrijd   14-02-2013

Voorleeswedstrijd Willem van Oranjeschool
ILees meer op de pagina van groep 7b


   28-01-2013

 In het fotoalbum staan nu ook de foto's van het kerstfeest van groep 1 en 2


Foto's schaatsen groep 5   26-01-2013

Op de beveiligde website staan de foto's van het schaatsen van groep 5


Nieuwsbrief 15 januari 2013   17-01-2013


Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen


Nieuwe layout   12-10-2012

Wij hebben een nieuwe layout van de website !
Zoals u kunt zien, zijn we nog bezig om de laatste puntjes op de i te zetten.
In de komende weken zal de website aangepast worden, zodat u alles wat u wilt weten over de school er zult kunnen vinden.